OFERTA
KONTAKT
REGULAMIN
ATRAKCJE
GALERIA
CENNIK
REGULAMIN DOMKU LETNISKOWEGO „PATRA”

Właściciele Domku Letniskowego „PATRA” będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
1. Domek Letniskowy „PATRA” wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując Domek Letniskowy „PATRA” przyjmuje się, że Domek Letniskowy „PATRA” został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku.
5. Domek Letniskowy „PATRA” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich telefonicznie pod nr +48 509 955 506, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
7. Domek Letniskowy „PATRA” ma obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
* zachowanie tajemnicy informacji o gościu
* profesjonalną i uprzejmą obsługę
* wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas obecności gościa tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
* w miarę posiadanych możliwości inny Domek Letniskowy lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w Domku Letniskowym „PATRA” usterki nie będą mogły być usunięte.
8. Na życzenie gościa Domek Letniskowy „PATRA”  nieodpłatnie udziela informacje związane z pobytem i podróżą
9. Domek Letniskowy „PATRA” nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, o ile strony nie postanowiły inaczej.
10. Gość powinien zawiadomić właścicieli Domku Letniskowego „PATRA” o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
11. Odpowiedzialność Domku Letniskowego „PATRA” z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
12. Domek Letniskowy „PATRA” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku Letniskowego „PATRA” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
14. Każdorazowo opuszczając Domek Letniskowy „PATRA” gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz wszystkich okien.
15. Gość hotelowy nie może przekazywać Domku Letniskowego „PATRA” osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
16. Osoby nie zameldowane w Domku Letniskowego „PATRA” mogą przebywać w Domku Letniskowym „PATRA” od godziny 7.00 do godziny 22.00.
17. W Domku Letniskowym „PATRA” obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Domku Letniskowym „PATRA” grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Domku Letniskowego „PATRA”.
19. Domek Letniskowy „PATRA” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Domku Letniskowego „PATRA” wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, obsługi albo innych osób przebywających w Domku Letniskowym „PATRA” albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Domku Letniskowego „PATRA”.
20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w Domku Letniskowym „PATRA” będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Domek Letniskowy „PATRA” przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
OFERTA
KONTAKT
REGULAMIN
ATRAKCJE
GALERIA
CENNIK